Smaller Default Larger

Školení - kvalifikace pracovníků

Druh kvalifikace

 

 Topič nízkotlakých kotlů              

 •  základní školení a přezkoušení    
 •  opakované školení a přezkoušení

  Topič středotlakých kotlů              

 •  opakované školení a přezkoušení

 
 Obsluhovatel tlakových nádob stabilních      

 •  základní školení zacvičení a přezkoušení
 •  opakované přezkoušení

 
Obsluhovatel plynových zařízení

 •  základní školení a přezkoušení    
 •  opakované školení a přezkoušení


Elektrikáři  (vyhl.č.50/78Sb.)          

 • přezkoušení

Jeřábník  

 • základní školení a praktické přezkoušení      
 • třída O
 • třída A
 • třída AS
 • třída B
 • třída
 • opakované školení a přezkoušení  všechny třídy


Vazač  

 • základní školení a praktické přezkoušení    
 • třída A
 • třída B                   

Obsluhovatel zdvihacích zařízení
 

 • obsluhovatel hydraulické ruky    
  • základní školení a praktické přezk.    
  • opakované školení a přezkoušení
 • pověřená osoba                
  • základní školení a přezkoušení
  • opakované školení a přezkoušení

Provozní technik zdvihacích zařízení    

 • základní školení a přezkoušení
 • opakované školení a přezkoušen

 Řidič motorových dopravních vozíků      

 • základní školení a přezkoušení včetně praktického
 • opakované školení a přezkoušení


Vedoucí pracovníci             

 • periodické jednou za 3 roky

 

Kvalifikační doklady námi vydané jsou archivovány po dobu 10let, vydání duplikátů starších dokladů je možné pouze v závislosti na kapacitních možnostech našeho archivu za předem dohodnutou cenu. Obnovení platnosti průkazu kvalifikace, příp. jeho rozšíření na jiný druh zařízení v rámci jeho platnosti bude účtováno na základě dohody.

 

Provádime školení vyhlášky 50/1978 Sb., jak pro jednotlivce tak pro skupiny.

Školení provádíme každý první pondělí v měsíci, na základě Vašich požadavků i individuálně.

Přezkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 SB.

 • Získání odborné způsobilosti nebo obnova odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky
 • č. 50/1978 Sb.
 • Vstupní požadavky: Osoba vyučená v oboru, příp. s min. ½ roční praxí v oboru
 • Osnova: Provozní a bezpečností předpisy k získání, provádění a organizováni odborné způsobilosti a činností v elektrotechnice Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - výklad §4, § 5, §6, §7, §8, §10 Písemný test
 • Délka přezkoušení: 8 hodin
 • Pravidelnost: 1x za 3 roky
 • Cena: 826,4,- Kč bez DPH, cena: 1000,- Kč s DPH

Přihláška: Objednat