Smaller Default Larger

Zdvihací zařízení

Nabízíme provádění odborných činností v oboru zdvihacích zařízení.

  • kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky (ČSN 270142, ISO 1493),
  • inspekce (ČSN ISO 9927-1),
  • zvláštní posouzení (ČSN ISO 12482-1),
  • základní i opakované školení obsluh zdvihacích zařízení včetně vystavení osvědčení – průkazů (ČSN ISO 12480-1),
  • zpracování Systému bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1).
  • kontroly vázacích a závěsných prostředků, dále pak prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah, opravy zdvihacích zařízení a rektifikaci jeřábových drah
  • poskytujeme informace při řešení technických nebo provozních problémů a pomoc při dodržování podmínek technické bezpečnosti daných v ČSN ISO 12480-1