Smaller Default Larger

Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3

Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 (tab. E2).

Hladina ochrany

Vizuální kontrola(rok)

Úplná revize(rok)

Kritické systémy úplná revize(rok)

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.