Smaller Default Larger

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Druh objektu

Objekt dle povahy zpracovaných látek

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny ostatní

5