Smaller Default Larger

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

Třídy vnějších vlivů

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5

venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1