Smaller Default Larger

Naše nabídka v oblasti PO

1) Odborné poradenství v oblasti PO

2) Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
3) Stanovení podmínek požární bezpečnosti
4) Odborné poradenství v PO
5) Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců PO
6) Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
7) Odborná příprava preventivních požárních hlídek
8) Odborná příprava preventistů PO
9) Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí:

  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
  • požární poplachové směrnice
  • dokumentace zdolávání požáru
  • řád ohlašovny požáru

10) Jednání s orgány státního odborného dozoru
11) Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti PO