Smaller Default Larger

Naše nabídky v oblasti BOZP

1) Odborné poradenství v oblasti BOZP
2) Školení BOZP vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
3) Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
4) Identifikace a hodnocení pracovních rizik
5) Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP
6) Provádění prověrek BOZP dle ZP 262/2006 Sb.
7) Zpracování dokumentace BOZP:

  • dle konkrétních požadavků provozované činnosti
  • organizační směrnice
  • provozní řády a směrnice
  • pracovní instrukce a postupy
  • zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP
  • dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu
  • traumatologický plán -pokyny první pomoci + obsah lékárničky
  • atd.

8) Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
9) Šetření pracovních úrazů, zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
10) Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců
11) Jednání s orgány státního odborného dozoru
12) Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP